Al heel vaak en al heel lang hebben mensen zich afgevraagd waar God is, en misschien doe jij dat ook.

De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, Handelingen 17:24

Je kunt God niet aanwijzen en zeggen Hij is hier of daar. Hij houdt zich verborgen, maar als Hij wil openbaart Hij zich voor iemand, en dat kan op verschillende manieren. Je ervaart dan zijn aanwezigheid. In de persoon van Jezus is God heel dichtbij gekomen. Als wij Jezus leren kennen  leren we God kennen.

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. Johannes 1:18

als je God oprecht zoekt dan laat Hij zich vinden Voor je besef en je gevoel is God misschien heel ver weg. Dat heeft een oorzaak. Het ligt niet aan God. Lees deze tekst eens.

maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. Jesaja 59:3

Maar als je God oprecht zoekt dan laat Hij zich vinden. Hij kan zelfs bij je wonen,

Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt. Deut.4:29

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is:
Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest,
om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.
Jesaja 57:15

Lees het artikel op Christen zijn: Waar heeft God zijn woonplaats op aarde?