Doordat je zonden vergeven zijn ben je gered van de straf voor de zonde. Jezus wil je ook bevrijden van de macht die de zonde over je heeft.

Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. Mattheus 1:21-23

Onze menselijke natuur is zondig. We zijn geneigd tot het kwade en niet bestand tegen verleidingen tot het kwade. We worden verzocht tot dingen waarvan we weten dat ze niet goed zijn.
Door telkens aan de zonde toe te geven krijgt de zond steeds meer macht in je leven. Veel mensen vinden dat helemaal niet erg en ‘genieten’ er zelfs van, maar als je wilt leven als christen, krijg je er een afkeer van en je besluit om ermee te breken.
Alleen, je merkt dat je vast zit, vooral aan slechte gewoonten. Je hebt hulp nodig, redding!

In het evangelie van Johannes staat over een conflict tussen Jezus en joden die in hem geloofden. Zij geloofden in hem tot hij hen confronteerde met de waarheid over hun eigen leven.
Hij wilde hen bevrijden van de macht die de zonde in hun leven had, maar door hun trots wezen ze die  hulp af.
Iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde, zei Jezus. En ook:  wanneer de Zoon (Jezus) u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8:34 en 36

Die hulp wilden de mensen niet aannemen en ze keerden zich tegen Jezus. Ze werden niet bevrijd en bleven slaven van hun eigen zonden.

Werkelijk vrij zijn betekent dat je zondige neigingen geen macht meer over je hebben.

Je bekeren, om vergeving vragen, en vergeving krijgen hoeft niet lang te duren, maar de bevrijding van onze inwonende zonde door Jezus is een proces dat langer duurt.

Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. Johannes 8:31-32

Lees ook: Helemaal vrij