Jezus zei tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u Mij! Johannes 21:22

Het was tegen Petrus dat Jezus dit zei, nadat Hij hem drie keer gevraagd had “heb je mij werkelijk lief?” Je moet bezig zijn met wat voor jou het allerbelangrijkste is

.maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. PHil.3:14

Paulus volgde Jezus zo intensief dat hij het jagen noemde.