Dit is de waarheid: Er is maar één God. En de enige die mensen bij God kan brengen, is de mens Jezus Christus 1 Timoteus 2:5

Jezus Christus brengt ons terug naar God
Alle mensen, jij en ik, zijn door de zonde ver afgedwaald van God. Daardoor missen we zijn hulp en zegen, rust en geborgenheid in ons binnenste. God had medelijden met ons. Om ons te bevrijden van de zonde heeft Hij zijn Zoon naar de aarde laten gaan, door hem als mens geboren te laten worden

Jezus Christus, die zo’n 2000 jaar geleden geboren werd was de zoon van God en geboren uit de maagd Maria. Zij was een nakomeling van koning David.
Door Jezus is het mogelijk geworden voor ons om totaal vernieuwd te worden en weer in harmonie met God te leven.

Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen,  daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. Hebreeën 11:39-40

In de 33 jaar dat hij als mens op aarde heeft geleefd heeft Jezus een missie volbracht die zijn weerga niet kent. Niemand als Hij heeft zó in volmaakte harmonie met God geleefd. Absoluut onbaatzuchtig had hij de mensen lief en diende hij hen. Hij stelde ook de huichelachtige godsdienstige leiders aan de kaak, die hem tenslotte door Pontius Pilatus lieten vermoorden aan een kruis. Hij is gestorven, maar hij is opgestaan uit de doden en hij leeft in de hemel.

Leer Jezus Christus zelf kennen
Het fantastische is dat je Jezus persoonlijk kan leren kennen. Dat kan door over hem te lezen. Je kunt met hem in contact komen door tot hem te bidden.
In een paar artikelen vertellen we meer over Jezus.

Jezus heeft de zondeschuld van de hele mensheid op zich genomen en is voor ons aan een kruis gestorven. Door in Hem te geloven worden onze zonden vergeven. Lees verder over de betekenis van Jezus kruisdood. (in voorbereiding)

Jezus redt ons niet alleen van de zondeschuld maar ook van de zonde zelf. Het leven dat Hij op aarde leefde heeft Hij voor ons mogelijk gemaakt. Lees meer over het leven van Jezus. (in voorbereiding) In de Bijbel lezen we over Jezus als de zoon van God en Jezus als mens. Het is bijzonder nuttig om te verstaan wat dat betekent.


Aanbevolen artikel op “Cristen zijn”: Jezus wil jouw goede herder zijn