God is de Eeuwige en de oorsprong van alle leven. Hij heeft alles geschapen, ook jou en mij. God verlangt er naar dat wij in harmonie met hem leven.
God blijft voor de meeste mensen verborgen, ook al is Hij bijzonder geïnteresseerd in allen die in harmonie met hun schepper wil leven. We kunnen Hem vinden en zijn liefde leren kennen.
Mensen hebben allerlei gedachten over God en proberen zich een beeld van hem te vormen. Maar dat godsbeeld klopt meestal van geen kant.
God verandert niet en wordt niet beïnvloed door wat mensen over hem denken of menen.
Alleen door in God te geloven kom je in contact met Hem. Dat hebben mensen vroeger en nu ervaren.

God is ongel00flijk goed voor mij geweest in mijn lange leven. Daarom vind ik het fijn om iets over Hem te schrijven en over het leven met Hem en door Hem.

God is goed
Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Psalm 107:1
God is liefde.
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 1 Joh.4:8
God is rechtvaardig.
Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag 2Tim.4:8
God is waarachtig.
God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Numeri 23:19
God is goed en streng
Houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u – als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, Rom.11:22

God schiep de mens naar zijn beeld met een vrije wil en met de bedoeling dat de mens zich ook zou ontwikkelen in liefde, goedheid, rechtvaardigheid en waarheid.

Aan te bevelen artikel: Wat betekent het om in God te geloven?