Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; 11 en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Romeinen 5:10-11
Jezus heeft door zijn leven en sterven gemaakt dat wij totaal verlost kunnen worden van de zonde. Zijn offer heeft verzoening gebracht tussen mensen en God. Hij heeft gedurende zijn leven een weg gebaand waarop wij hem als zijn discipelen kunnen volgen. Wie op die weg lopen krijgen steeds meer gemeenschap met God als onze Vader en met Jezus Christus, zijn Zoon.
Verzoening
Zijn hele leven op aarde was Jezus een offer. Hij heeft zich vernederd door altijd de wil van zijn Vader te doen en niet zijn eigen wil. Daarmee ging hij door tot in Gethsémané waar hij bad: “Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt”
Tenslotte riep hij aan het kruis  “Het is volbracht” Hij had de straf voor de zonden van de mensheid gedragen waardoor hij verzoening bewerkte voor ons mensen met God. Hij droeg de straf die wij verdiend hadden.
Volkomen overgave aan zijn Vader, vergeving van zijn haters en moordenaars en absolute liefde tot de mensen dat was in het hart van Jezus. Hij stierf als het volmaakte zoenoffer voor de zonden van alle mensen.
Wat er gebeurde in Jeruzalem
Jezus werd als een gevaar gezien door de toenmalige geestelijke leiders van het volk, terwijl het volk in Jezus teleurgesteld was omdat hij niet de koning wilde zijn die de Romeinen zou verdrijven. De bewondering die men voor hem had sloeg om in haat en Jezus moest uit de weg geruimd worden. Hij die absoluut onschuldig was werd veroordeeld tot de dood aan het kruis als een misdadiger.
Vergeving
Als wij in zonde leven, dus doen wat God niet wil, kunnen wij niet in de hemel komen bij God die geen zonde verdraagt. Wij hebben het verdiend om gestraft te worden. Maar als we berouw hebben worden al onze zonden die we gedaan hebben vergeven. Wij krijgen dan deel aan de verzoening. Dat is een geschenk van genade dat we niet kunnen verdienen maar in geloof mogen aannemen.

In mijn jeugd besefte ik steeds meer dat ik van alles deed wat tegen Gods wil in ging. Eigenlijk wilde ik het niet, maar het gebeurde toch. Totdat ik er van overtuigd werd dat Jezus ook voor mij gestorven was en dat ik mij kon bekeren tot een nieuw leven. Door Gods grote goedheid heb ik dat gedaan. Ik kreeg vergeving en vrede met God.

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Philippenzen 2:8
Het kruis
Zijn hele leven is Jezus bewust bezig geweest om zichzelf te vernederen door in alles de wil van zijn Vader te doen en zichzelf te verloochenen. Hij nam al tijdens zijn leven zijn kruis op. Hij riep zijn volgelingen diverse keren op om ook hun kruis op te nemen. Dan bedoelde hij niet het houten kruis, maar iets dat de dood over de zonde bewerkt.

Lees het artikel op Christen zijn: Wat is verzoening en waarom hebben we dit nodig?