God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5:8

Gods liefdevolle geduld
Het kwaad was bij de mensen binnen gekomen en deed een verwoestend werk. In de tijd van Noach was alles wat ze uitdachten steeds even slecht.
Ook nu is het niet moeilijk om waar te nemen dat de zonde heerst op aarde..

In de tijd van Noach heeft God in zijn liefde heel lang geduld gehad. De mensen hebben tientallen jaren de gelegenheid gehad om zich te bekeren. Zij zagen dat Noach die enorme boot aan het bouwen was.
Ook in onze tijd heeft God heel lang geduld, zoals staat in Romeinen 2:4.
God heeft zo ontzaglijk veel uit liefde tot de mensen gedaan om hen er toe te bewegen goed te doen en het kwade na te laten, zoals duidelijk wordt uit Jesaja 1:16-17

Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden,
ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad en leer goed te doen.
Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.

Keer op keer blijkt dat de slechte neigingen die in ons wonen te sterk voor ons zijn. We geven er aan toe en doen dingen waarvan we weten dat ze slecht zijn.

Gods liefde door Jezus
God heeft zijn Zoon naar de aarde gezonden om ons te redden van het kwade waar we niet tegenop kunnen. Dit is de ultieme liefdesuiting van God.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3:16

Eeuwig leven! Dat is een leven dat niet voorbij gaat. Een zondig leven eindigt in de dood. Het eeuwige leven dat Jezus belooft is vrij gemaakt van de zonde.

Door in Jezus te geloven is het mogelijk geworden dat de slechtheid in ons wordt uitgeroeid.
Er komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Die gerechtigheid woont in mensen die zich hebben laten verlossen van het kwaad dat in hen woont.
Zij hebben de liefdevolle hand van God aangenomen en zeggen samen met de apostel Johannes:

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. 1 Johannes 3:1

Dit is een heel bijzonder woord van God. Door zijn liefde ben ik dat voor mijzelf gaan geloven en ervaren

Lees het artikel op Christen zijn: 19 Bijbelverzen die Gods gedachten laten zien