Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw Psalm 107:1

God de Heer is goed en doet alleen maar goed. Wat Hij gemaakt heeft is goed.
Hij heeft de aarde mooi en voortreffelijk geschapen. Na iedere scheppingsdag luidde het:

En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Genesis 1:31

Wij mensen waren naar Gods beeld geschapen, dus ook zeer goed. Redelijke wezens die zelf keuzes konden maken en beslissingen nemen.

Wij mensen werden misleid
De eerste mensen, Eva een Adam, hebben zich in het paradijs laten verleiden door Satan en kozen ervoor om tegen Gods goede wil in te gaan. Zo kwam de zonde bij de mensheid binnen.
De goede harmonische relatie die zij met God hadden werd daardoor verstoord. Alle mensen hebben het slechte voorbeeld van Adam en Eva gevolgd. De ruzie, oorlog en ellende in de wereld is onze schuld. Wij mensen hebben veel van Gods prachtige schepping kapot gemaakt
Ondanks dat is God door en door goed gebleven.

Door de jaren heen hebben mensen persoonlijk ervaren dat God goed is, ondanks dat zij het slechte deden als zij er spijt van kregen. Velen kwamen in moeilijke situaties terecht. Maar als zij God daarvan niet de schuld gaven, maar tot God om hulp riepen werden ze geholpen en gered. 

Soms leidden zij een lichtzinnig leven en gingen onder hun zonden gebukt,
ze gruwden van elk voedsel en waren de poorten van de dood nabij.
Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER
Hij heeft hen gered uit vele gevaren, Hij zond zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf. Psalm 107:17-20

Vanaf mijn jeugd heb ik ervaren dat ik slecht was en slechte dingen deed. Het was Gods grote goedheid dat Hij in mij bewerkte om mij te bekeren.

God alleen is goed
Jezus zei een keer tot iemand die hem goede meester noemde
Waarom noem je mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Marcus 10:18

Jezus Christus kan ons bevrijden van de macht van het kwade dat in ons woont. Door Jezus kan de goedheid van God in ons komen, en onze relatie met God wordt hersteld.

 En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn, 2 Korinthe 9:8

Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, (maar) wie kwaad doet, heeft God niet gezien. 3 Johannes 1:11

Teksten over Gods goedheid

Genesis 1:31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:de zesde dag.

Psalm 107:1 God redt uit alle nood1 Looft de HERE, want Hij is goed,want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

2 Korinthe 9:88 En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn,

Markus 10:1818 En Jezus zei tot hem:Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.

1 Timotheus 4:44 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt:

3 Johannes 1:11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, (maar) wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

Lees het artikel op Christen zijn:Hoe kan ik Gods goedheid ervaren?