God is de Eeuwige en de oorsprong van alles wat leeft. Hij heeft alles geschapen, ook jou en mij. God verlangt er naar dat wij in harmonie met hem leven.
God is bijzonder geïnteresseerd in ons mensen.

Diep verborgen ligt er in ons mensen een verlangen naar onze schepper. Dat verlangen naar God en naar onvergankelijk leven is iets van God zelf. Het verlangen naar God kunnen we zelf doven of aanwakkeren. We kunnen naar God op zoek gaan, Hem vinden en leren kennen.

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Hebr.11:6

God blijft helaas voor veel mensen verborgen omdat ze niet in hem willen geloven.
Ze hebben allerlei gedachten over God en proberen zich een beeld van hem te vormen. Maar dat zelf gevormde godsbeeld klopt meestal van geen kant.
God verandert niet en wordt niet beïnvloed door wat mensen over hem denken of menen.
Alleen door in God te geloven en God ernstig te zoeken kom je in contact met Hem. Dat hebben mensen vroeger en nu ervaren. Hij heeft ons de Bijbel gegeven als zijn Woord.
Het is dom om ons als mensen boven Hem te verheffen. Wat hebben wij als mensen aan leven kunnen scheppen? Met al onze “wijsheid” is het resultaat dat de prachtige natuur die God geschapen heeft, verloren dreigt te gaan.
Ons past een nederige en gelovige houding, dan kan God zich aan ons openbaren.

God schiep de mens naar zijn beeld met een vrije wil en met de bedoeling dat de mens zich ook zou ontwikkelen in liefde, goedheid, rechtvaardigheid en waarheid.

Lees het artikel op Christen zijn: Heb ik God echt nodig?


Reacties

God geloven — Geen reacties

Geef een reactie

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>