Een van de belangrijkste kenmerken van een christen is dat zijn leven voortdurend vernieuwd wordt.

Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 2 Kor.4:16

Voor veel mensen is dat onbekend. Ze leven als onveranderde mensen en horen van hun predikanten dat ze van genade moeten leven en dat komt er op neer dat je steeds weer in zonde valt en dan weer om vergeving moet vragen.

Het evangelie spreekt niet slechts over vergeving, maar vooral over levensvernieuwing door de Heilige Geest.

Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper Kolossenzen 3:9-10

Geestelijke vernieuwing betekent allereerst dat de zonde meer en meer uit je leven verdwijnt.
In de plaats van allerlei slechte dingen, zoals bijvoorbeeld leugen, hebzucht, haat en seksuele zonden, komt waarheid, vrijgevigheid, liefde en reinheid. Dit is niet van de ene dag op de andere realiteit. Meestal begint het met vallen en opstaan, maar heb goede moed. Je bent niet de eerste, je bent niet de enige. Veel jonge mensen ervaren dagelijks dat ze kracht krijgen om de zonde te laten.

Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Romeinen 6:1

Deze tekst is overduidelijk. Paulus schrijft in dit hoofdstuk hoe het werkelijk mogelijk is om helemaal bevrijd te worden van een leven in zonde

Als we met ijver en trouw Jezus navolgen is de geestelijke vernieuwing van ons leven een dagelijks proces en zijn we voortdurend in ontwikkeling. Dat maakt ons steeds gelukkiger en als we dit leven op aarde verlaten krijgen we deel in een heerlijk eeuwig leven waarvoor hier aarde de basis gelegd is, tot eer van God.