Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus, Hebr.3:1

Christenen hebben een hemelse roeping. Ik ben zo dankbaar dat ik mij daarvan bewust ben! Het was door anderen, heilige broeders, die mij dat hebben laten zien. Mensen die ook lieten zien wat het inhoud om zo’n roeping te hebben.
Die roeping kreeg ik van Jezus, mijn apostel en hogepriester. Hij roept nog steeds mensen om hem na te volgen op de smalle weg naar de hemel, waar hij zelf is.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Col. 3:1

Welk doel heb ik in mijn leven? Heb je een hemelse roeping. dan ben je daarmee bezig, Wat is er zo aantrekkelijk in de hemel? Dat is vooral de Here Jezus die daar woont, zijn persoon, zijn wezen, zijn liefde.

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. 2 Cor.3:18

Wij zijn geroepen om hemelse mensen te worden, die lijken op Jezus. Wij worden hier op aarde veranderd. Dat is een proces dat ons leven lang door gaat

Lees ook eens Jij bent uitverkoren door God