Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen 1 Timoteus 2:5-6

De tijdgenoten van Jezus wilden niet geloven dat Jezus de zoon van God was. Tegenwoordig willen veel christenen juist niet geloven dat Jezus, de zoon van God  op aarde leefde als een  mens die net als wij verzocht kon worden. Hij was een nakomeling van David en had de menselijke natuur geërfd.

In de menselijke natuur zitten allerlei sterke neigingen, ook veel slechte, die tegen de wil van God ingaan. Behalve Jezus heeft iedereen in zijn leven toegegeven aan die neigingen, of willens en wetens of in machteloosheid.

Jezus heeft echter nooit toegegeven aan een slechte neiging. Jezus werd verzocht als wij maar zondigde nooit. Dat is een enorm verschil tussen Hem en ons.

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Hebreeën 4:15

Dat hij nooit zondigde ging niet vanzelf omdat hij nu eenmaal Gods Zoon was. Nee, dat wordt wel duidelijk uit deze indrukwekkende woorden.

Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hebreeën 5:7

Hier gaat het niet over een lichamelijke dood, hij is immers wel aan het kruis gestorven, maar een geestelijke dood, de eeuwige scheiding van God zijn vader.

Het was niet alleen zo dat Jezus het slechte dat bij hem opkwam (de verzoeking) weerstond. Hij voerde een bewuste strijd tegen alles wat zondig is om het uit te roeien. Zo heeft Hij zich zo diep vernederd als geen mens ooit gedaan heeft. Daarmee roeide hij de hoogmoed uit.

Hoogmoed is een vreselijke zonde. We zijn hoogmoedig en van nature bezig om onszelf te verheffen boven anderen. Hoogmoed is de oorzaak van veel ruzie en zelfs van oorlog! Jezus maakte er een einde aan. Niet alleen de hoogmoed maar alles wat in onze menselijke natuur tegen Gods wil ingaat werd door Jezus gedood.

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.Filippenzen 2:6-8

Waarom heeft Jezus dat alles willen doen? Waarom wilde Hij mens worden en al dat lijden doorstaan. Waarom stemde God er mee in?

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Wil je Gods liefde persoonlijk leren kennen? Wil je gelukkig worden en voor eeuwig gelukkig blijven? Je zou denken dat iedereen dat wil. Je word het door in Jezus te geloven, een christen te worden als je dat nog niet bent.

Aanbevolen artikel op Christen zijn: Weet jij wie Jezus is?