Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven Mattheus 11:28

Zo nodigde Jezus destijds de mensen uit en vanuit de hemel doet hij dat ook nu.

Je bent op deze pagina gekomen omdat het onderwerp ‘christen worden’ je interesse heeft.

Jezus Christus heeft je lief en kan enorm veel voor je betekenen. Christen worden is het beste besluit dat je kan nemen.

Wellicht ben je één van de velen die zich rusteloos voelen en verlang je naar innerlijke rust. Wellicht zijn er dingen fout gegaan in je leven of zit je gevangen in slechte gewoonten en wil je graag dat het anders wordt.

Dat kan ook; door Jezus Christus kan je leven heel anders worden. Het kan totaal vernieuwd worden.

Jezus wil je helpen om niet weer dezelfde slechte dingen te doen waar je spijt van hebt. Dat moet je zelf willen en ertoe besluiten. Lees meer over bekering.

Jezus wil je alles wat je fout gedaan hebt, dat zijn je zonden, vergeven als je ze belijdt. Lees verder over vergeving.

Bekering en vergeving horen bij elkaar. Het resultaat is dat de harmonie met God herstelt wordt. Het vormt de basis voor je leven als christen. Het maakt je gelukkig en blij. Je krijgt een goed geweten. Je krijgt vrede met God en God geeft je kracht tot het goede die je eerder niet had.

De zonde Is een sterke macht, en als je in de zonde geleefd hebt, word je er niet zonder hulp vrij van. Jezus wil je uit die ellende redden. Hij Is de heiland, en het woord heiland betekent redder of verlosser.
Lees verder over redding

De verlossing die je door Jezus Christus de heiland kan ervaren Is zo grondig dat je totaal vernieuwd wordt. Je wordt erdoor opnieuw geboren.
Lees verder over wedergeboorte

Het volgende artikel gaat over bekering