Een discipel staat niet boven zijn meester, maar al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester. Lucas 6:40
Denk je eens in; leren van je Heer, Jezus Christus, worden als Hij! 

Als discipel van Jezus moet je radicale keuzes maken ; doen wat familie of vrienden van je verwachten of Jezus volgen. Doen wat je zelf graag wilt of  wat Jezus van je verwacht.

Jezus gebruikt  radicale woorden:Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Lucas 14:26-27Uiteraard predikte Jezus geen haat tegen mensen om hen iets aan te doen, maar zonder radicale beslissing om er alles voor over te hebben gaat het niet lukken om Jezus na te volgen.Je wilt leren om zo te leven als je meester. Wanneer je net als een topsporter er alles voor over hebt om Jezus na te volgen, gaat het lukken en anders niet. Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Lucas 14:33 Ga er daarom eerst voor zitten en bereken biddend wat het kost, bijvoorbeeld aan de hand van Matteüs 4-7, en neem dan in geloof je besluit.