De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen
en wil hij je niet meer horen. Jesaja 59:1-2
Wat is eigenlijk zonde? Zonde is datgene wat een scheiding brengt tussen de mens en God, en het loon van de zonde is de dood. Ik doe zonde als ik niet gehoorzaam ben aan Gods wil, en zijn wetten breek.
Het zijn onze eigen zonden waardoor we miet in harmonie met God leven, en onrustig zijn of ons verdrietig voelen.
Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u” Lucas 15:18
De jongen uit deze gelijkenis van Jezus had zijn vader vaarwel gezegd was ver weggelopen en door zijn zondige leven diep in de problemen gekomen.
Daarna kwam hij tot inkeer en kreeg berouw.
‘Droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil.’ 2 Kor. 7:10.
Tot inkeer komen of zich bekeren betekent je afkeren van de zonde en van de begeerten in deze wereld, en je tot God keren. Er staat ook, dat droefheid naar Gods wil tot bekering leidt.
Om daar een eind aan te maken moet je een ingrijpend besluit nemen. Keer je om naar God toe, bidt tot God en zeg dat je berouw hebt en wil stoppen met zondigen. (Tot God of tot Jezus bidden komt op hetzelfde neer)
Jezus heeft voor je schuld betaald, en je krijgt vergeving door Hem. En niet alleen dat, maar ook alle hulp die je nodig hebt om een nieuw leven te beginnen.